Books

Krishnamurti's-NoteBook K01-SỔ TAY CỦA KRISHNAMURTI (Krishnamurti’s NoteBook)- Dịch 2005-Sửa 2013
Krishnamurti’s-Journal K02-GHI CHÉP CỦA KRISHNAMURTI (Krishnamurti’s Journal)-Dịch 2005-Sửa 2013
Krishnamurti-To-Himself K03-KRISHNAMURTI ĐỘC THOẠI (Krishnamurti To Himself)-Dịch 2006-sửa 2013
Daily-Meditation-With-Krishnamurti) K04-NGẪM NGHĨ HÀNG NGÀY CÙNG KRISHNAMURTI (Daily Meditation With Krishnamurti) -Dịch 2005-sửa 2013
Meditation-1969 K05-THIỀN ĐỊNH 1969 (Meditation 1969)_Dịch 2005-Sửa 2013
Letters-to-Schools K06-THƯ GỬI TRƯỜNG HỌC (Letters to Schools)-Dịch 2006-Sửa 2013
Last-Talks-At-Saanen.. K07-NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG TẠI SAANEN-BROCKWOODPARK 1985 (Last Talks At Saanen…1985)-Dịch 2007-Sửa 2012
Think-On-These-Things K08-NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỀU NÀY (Think On These Things)-Dịch 2006- Sửa 2013
The-Future-is-Now K09-TƯƠNG LAI LÀ NGAY LÚC NÀY (The Future is Now)-Dịch 2008
on-god
 K10-BÀN VỀ THƯỢNG ĐẾ (On God)-Dịch 2008
On-Relationship K11-BÀN VỀ LIÊN HỆ (On Relationship)-Dịch 2008
On-Education K12-BÀN VỀ GIÁO DỤC (On Education)-Dịch 2007-Sửa 2013
On-Living-&-Dying K13-BÀN VỀ SỐNG và CHẾT (On Living & Dying)-Dịch 2009
On-Love-&-Loneliness K14-BÀN VỀ TÌNH YÊU và SỰ CÔ ĐỘC (On Love & Loneliness)-Dịch 2009
The-Awakening-of-Intelligence K15-SỰ THỨC DẬY CỦA THÔNG MINH-TậpI (The Awakening of Intelligence)-Dịch 2009- Sửa lại 2013
The-Awakening-of-Intelligence K16-SỰ THỨC DẬY CỦA THÔNG MINH Tập II (The Awakening of Intelligence)-Dịch 2009-Sửa lại 2013
On-Conflict K17-BÀN VỀ XUNG ĐỘT (On Conflict)-Dịch 2009
On-Fear K18-BÀN VỀ SỢ HÃI (On Fear)-Dịch 2009-Sửa 2010
Beyond-Violence K19-VƯỢT KHỎI BẠO LỰC (Beyond Violence)-Dịch 2009
On-Learning-&-Knowledge K20-BÀN VỀ HỌC HÀNH VÀ HIỂU BIẾT (On Learning & Knowledge)-Dịch 2009
The-Life-and-Death-of-Krisnamurthi K21-SỐNG CHẾT CỦA KRISHNAMURTI (Tiểu sử) Bởi Mary Lutyens-Dịch 2009
The-Impossible-Question
 K22-NGHI VẤN KHÔNG ĐÁP ÁN (The Impossible Question)-Dịch 2010
The-First-&-Last-Freedom K23-TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG (The First & Last Freedom)-Dịch 2010-Sửa 2013
Individual-and-Society K24-CÁ THỂ VÀ XÃ HỘI (Individual and Society) -Dịch 2010
On-Right-Livelihood K25-BÀN VỀ KIẾM SỐNG ĐÚNG ĐẮN (On Right Livelihood) Dịch 2010-Sửa 2013

On-Nature-&-The-Environment
 K26-BÀN VỀ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯƠNG (On Nature & The Environment)-Dịch 2010
The-Future-of-Humanity K27-TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI (The Future of Humanity)-Dịch 2010
The-Ending-of-Time K28-SỰ KẾT THÚC CỦA THỜI GIAN (The Ending of Time)- Dịch 2010

Social-Responsibility K29-TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI (Social Responsibility)-Dịch 2010
The-Mirror-of-Relationship K30-CÁI GƯƠNG CỦA SỰ LIÊN HỆ (The Mirror of Relationship)-Dịch 2010
On-Mind-&-Thought K31-BÀN VỀ CÁI TRÍ VÀ SỰ SUY NGHĨ (On Mind & Thought)-Dịch 2010
Why-are-you-being-educated K32-TẠI SAO BẠN ĐANG ĐƯỢC GIÁO DỤC (Why are you being educated)-Dịch 2011
On-Truth K33-BÀN VỀ SỰ THẬT (On Truth)-Dịch 2010- Sửa 2012
Krishnamurti's-Biography K34-TIỂU SỬ KRISHNAMURTI-Tập I (Krishnamurti’s Biography-Dịch 2011
Krishnamurti's-Biography K35-TIỂU SỬ KRISHNAMURTI Tập II (Krishnamurti’s Biography)- Dịch 2011
Tradition-&-Revolution K36-TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH MẠNG (Tradition & Revolution)-Dịch -2011
Beginnings-of-Learning K37- KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HÀNH (Beginnings of Learning)-Dịch 2011
Education-&-Significance) K38-GIÁO DỤC& Ý NGHĨA CỦA SỐNG (Education & Significance)-Dịch 2011
Life-Ahead K39-CUỘC ĐỜI TRƯỚC MẶT (Life Ahead)- Dịch 2011
Meeting-Life K40- GẶP GỠ SỰ SỐNG (Meeting Life)- Dịch-2011
The-Limits-of-Thought K41-GIỚI HẠN CỦA SUY NGHĨ (The Limits of Thought)- Dịch 2012
Fire-in-The-Mind K42-LỬA TRONG CÁI TRÍ (Fire in The Mind)-Dịch 2012
1001-Lunches-with-Krishnamurti.. K43-NÓI CHUYỆN TẠI NHÀ BẾP (1001 Lunches with Krishnamurti…) Dịch 2012
Commentaries-On-Living K44-NÓI CHUYỆN CÙNG SỐNG Tập I (Commentaries On Living) Dịch 2012
On-Freedom K45- BÀN VỀ TỰ DO (On Freedom)-Dịch 2012
Exploration-Into-Insight K46-THÂM NHẬP THẤU TRIỆT (Exploration Into Insight)- Dịch 2013
Commentaries-on-Living-Second-Series K47-NÓI CHUYỆN CÙNG SỐNG Tập II (Commentaries on Living-Second Series)
lastbook K48-NÓI CHUYỆN CÙNG SỐNG TẬP III-2013